Etter rejsen
Refusjon for hele eller deler av beløpet 

Det gis ingen refusjon for avbestillinger gjort etter reisens start, ei heller for manglende bruk av bestilte eller inkluderte tjenester som ikke blir benyttet i løpet av reisen.

Reklamasjoner 

Klager skal rettes til den lokale representanten på cruiseskipet eller på reisemålet (der det er mulig) eller til MyCruise på tlf. +47 23 96 09 24 (mandag - fredag ​​9.00-17.00) eller utenom åpningstid på nødtelefon +45 51 93 60 19, slik at MyCruise har mulighet til å utbedre eventuelle mangler, f.eks. ombooking av fly på grunn av endringer, forsinkelser eller lignende.  

Vær oppmerksom på at det er kundens ansvar å bevise at han/hun har klaget i tide. Det anbefales å sende inn klagen skriftlig innen 14 dager etter hjemkomst fra reisen. Vennligst bruk dette skjemaet. Dersom partene ikke kan komme til enighet, kan saken fremmes for Reiseklagenemnda. Avgjørelser tatt her, har vi som hovedregel å følge.

MyCruise forbeholder seg retten til å gjøre trykkfeil og eventuelle endringer.