Personoplysninger

MyCruise ApS (”vi”, ”os”, ”vores”) respekterer privatlivet for vores kunder såvel som privat besøgende, som besøgende på vores hjemmeside, og målet med denne politik er på en klar og gennemskuelig måde at beskrive, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer oplysninger så kunder kan føle sig sikre på at oplysningerne er lagret sikkert. MyCruise håndterer personlige data i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesfordring (GDPR).

 

Dataansvarlig og databehandler

Da vi hos MyCruise både indsamler og behandler personoplysninger, og ikke har en overordnet koncern, er vi både dataansvarlige og databehandler. Det betyder, at al data indsamles og behandles af MyCruise, og kun det nødvendige oplysninger gives videre til vores samarbejdspartnere f.eks. rederier, når en booking skal foretages.

 

Kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes via mail på info@mycruise.dk eller på adressen MyCruise ApS, Tirsbækvej 5, 1. sal, 2720 Vanløse. Vi er selvfølgelig også tilgængelige på telefon 70 22 59 59 og via vores hjemmeside www.mycruise.dk.

 

DPO

Vi uddanner vores personale løbende i databeskyttelsesspørgsmål, og vores medarbejdere har strenge instruktioner om at håndtere alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning. Kunder kan komme i kontakt med vores databeskyttelsesansvarlig på cj@mycruise.dk  

 

Indsamlingen af personoplysninger

 

Hvad er personoplysninger?

Det er al den information som direkte eller indirekte kan relateres til en person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer. Derudover gælder det også for bookingnumre, krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre

 

Hvordan vi indsamler personoplysninger?

MyCruise indsamler personoplysninger på forskellige måder bland andet via hjemmesiden, telefonisk kontakt, osv. Det er vigtigt at notere at alle oplysninger kommer direkte fra kunden selv.

 

Før bestilling, ved bestilling, selve rejsen og efter rejsen

Når kunden bestiller en rejse på vores hjemmeside, via telefonisk kontakt eller fysisk fremmøde, indsamler vi kun de nødvendige oplysninger som skal bruges for at kunne booke en rejse. Det er oplysninger om navn, fødselsdato og køn for alle rejsende. Det er vigtigt at bemærke at når en hovedrejsende giver oplysninger om de medrejsende, bør de medrejsende være bekendte med vores privatlivspolitik som også omhandler dem, og giver en tilladelse til at indsamle deres oplysninger. Ved betaling af en rejse, indsamler vi også betalingsoplysninger fra den hovedrejsende. Når rejsen skal gennemføres, indsamler vi oplysninger om kundens rejse, for eksempel kan det være oplysninger vedrørende bookingnumre, rejsemål, rejselængde, eller andre tjenester som benyttes under rejsen. Disse informationer indsamles for at kunne yde en bedre service fremadrettet i form af besvarelse af nødvendige spørgsmål, og skabe de tilbud som er bedst tilpasset kunden. Via telefonisk kontakt, optager vi kunders samtaler til uddannelsesmæssige årsager, på denne måde kan vi forberede vores service til bedre at imødekomme den næste kunde. Når kunder vælger at modtage nyhedsbreve, indsamler vi navn og mailadresse for at kunne sende kunden inspiration og tilbud via mail. Efter hver rejse har kunden mulighed for at udfylde et kort spørgeskema for at give os feedback og karakter for rejsen. Disse spørgeskemaer hjælper os med at forbedre selve rejsen, ydelserne kunden har fået og servicen vores rejsekonsulenter yder. Ved anvendelse af vores digitale ydelser for eksempel hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om kundens brug af tjenesten. Det vil sige, vi kigger på hvilke sider kunden har besøgt, hvilke søgninger er fortaget, hvordan kunden navigere på hjemmesiden, og hvilke produkter kunden er interesseret i. Dette hjælper os med at finde knudepunkter på hjemmesiden, og eventuelt fjerne unødigt materiale.

 

Lagring og håndtering af personoplysninger

 

Administration af rejsen

For at kunne levere de rejseydelser, som kunden bestiller hos MyCruise, anvendes oplysninger til at udstede billetter og rejsedokumenter, foretage hotel- og flybestillinger, samt andre ydelser så som billeje, udflugtspakker osv. Udover de ovennævnte oplysninger, indsamler vi informationer til at kunne bruge til bogføring, afregning, revision eller anden verifikation af betalingskort, immigration og toldkontrol.

 

Markedsføring og personalisering

Kundeoplysninger bruges desuden i markedsføringssammenhæng i forbindelse med specifikke rejser indenfor MyCruise og vores partner/skibsrederier, som kontakter kunden via mail, telefon eller sms. Hvis kunden vælger at modtage nyhedsbreve med inspiration og/eller tilbud fra MyCruise, bruger vi disse data til at tilpasse indholdet til netop den bestemte kunde.

 

Lovbestemmelser

Kunders personoplysninger behandles også for, at MyCruise er i stand til at opfylde forpligtelser i henhold til love og regler vedrørende rejsebranchen.

 

Deling af personoplysninger

MyCruise videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

MyCruise vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

 

Systemer og samarbejdspartnere

For at kunne fuldføre den perfekte rejse og oplevelse for kunden, samarbejder MyCruise med forskellige partnere, som udfører diverse funktioner. Det gælder for eksempel samarbejdet med rederierne. De personoplysninger vi modtager fra kunden, videresendes i dette tilfælde, til det udvalgte rederi, hvorefter dette generer et boarding pass, som kunden bruger til at kunne komme ombord på skibet. På samme måde gælder vores samarbejde med andre partnere bl.a. flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, firmaer som tilbyder udflugter, osv. De personoplysninger som bruges i disse tilfælde omhandler information i form af navn, efternavn, fødselsdato og nationalitet. Samtidigt, har MyCruise et mid-office system som lagrer disse personoplysninger i første omgang. Dernæst videregives nødvendige oplysninger til partnerne. På samme måde benytter vi os af en ekstern partner, som lagrer oplysninger når kunder ring ind til forespørgsler. Vi opbevarer telefonnummer, navn og efternavn, og eventuel e-mail adresse, hvis kunden oplyser denne. For at kunne garantere hver rejse, tilbyder MyCruise i samarbejde med et forsikringsselskab, mulighed for at forsikre kunden mod uforudsete hændelser. Når det kommer til betaling af selve rejsen, benytter MyCruise sig af en ekstern samarbejdspartner, som udføre nødvendige funktioner og tilsvarende beskytter persondata.

 

Udlevering til tredje land

Da vi arrangerer rejser i hele verden, er nogle af vores samarbejdspartnere udenfor EU. Det betyder, at personoplysninger kan blive sendt til disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor. Uanset hvilket land informationer sendes til, står MyCruise til ansvar for at opretholde et højt beskyttelsesniveau.

 

Kunderettigheder

Persondatabehandling er nødvendig for at MyCruise kan opfylde en aftale med en kunde. For at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse eller i forhold til vores legitime interesse, er samtykke ikke nødvendig. Derimod hvis vi skal indsamle personoplysninger til andet formål, er vi nødt til at få kundens samtykke. Kunden giver samtykke når de bruger vores ydelser via hjemmesiden, telefonisk kontakt med en rejsekonsulent eller vores samarbejdspartnere.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Kunden har til enhver tid ret til at tilbagetrække samtykket. Dette kan gøres ved at kontakte MyCruise vi de ovennævnte kontaktoplysninger. Hvis kunden tilbagetrækker samtykket, afbrydes behandlingen af personoplysninger omfattet af samtykket automatisk. Det kan ske, at samme personoplysninger behandles både på baggrund af samtykket og fordi oplysningen er nødvendig, eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål

 

Ret til at få information og kontrol over kundeoplysninger

Kunden har ret til at anmode om, at oplysninger skal slettes, suppleres eller korrigeres. Kunden har ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger er begrænset til bestemte formål, og ikke anvendes til for eksempel direkte reklame eller profilering.

 

Hvad sker der hvis kunden ikke vil have at MyCruise håndtere dennes oplysninger?

Nogle personoplysninger er vi nødt til at håndtere for at kunne levere de tjenester og produkter, som kunden har efterspurgt fra os. Hvis kunden selv foretager en bestilling på hjemmesiden, er de nødvendige oplysninger markeret, så man tydeligt ser, hvilke det gælder. Vil man ikke oplyse disse oplysninger eller anmoder om, at de bliver slettet, vil MyCruise ikke kunne levere tjenesten eller produktet. Hvis kunden anmoder om, at vi ikke skal håndtere dennes personoplysninger til markedsføring eller profilering, vil man ikke kunne modtage tilpasset tilbud og kommunikation fra os, og det kan betyde, at visse digitale tjenester ikke kan benyttes eller ikke fungerer optimalt.

 

Hvis kunden ønsker at klage

Enhver, som mener, at MyCruise ikke overholder disse privatlivspolitik regler, kan henvende sig til Datatilsynet.